Kontakt

Siedziba Gdańsk

ul. Derdowskiego 26/3
80-310 Gdańsk

tel. +48 58 300 04 73
fax. +48 58 300 04 78

e-mail:
biuro@gkkadwokaci.pl

Warszawa

ul. Solec 38 lok. 105
00-394 Warszawa

tel. +48 22 458 22 86
fax. +48 22 458 22 86

Kancelaria Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy Adwokaci jest osobową spółką handlową i jako taka działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272050. Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku. Siedziba Kancelarii mieści się w Gdańsku, przy ul. Derdowskiego 26/3, natomiast oddział w Warszawie przy ul. Solec 38 lok. 105

Konta bankowe Kancelarii:

ING Bank Śląski:
57 1050 1764 1000 0090 6638 8530 - konto w PLN
73 1050 1764 1000 0090 7162 0422 - konto w EURO
80 1050 1764 1000 0090 7036 5698 - konto depozytowe

Bank Millennium:
27 1160 2202 0000 0000 8515 8170 - konto w PLN

Partnerzy Kancelarii należą do samorządów zawodowych: adwokaci Krzysztof Gotkowicz, dr Bogusław Kosmus, dr Grzegorz Kuczyński, Łukasz Labuda i Łukasz Syldatk do Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk. Radca prawny Krzysztof Kufel jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok.16, 01-014 Warszawa.