Specjalizacje

Prawo gospodarcze i spółek handlowych

  • pełna obsługa przy zakładaniu spółek handlowych i cywilnych oraz innych podmiotów ( sporządzanie umów i statutów, zgłoszenie spółek we właściwych urzędach i rejestrach );
  • zmiany, przekształcanie, łączenie i podział spółek;
  • likwidacja spółek i innych podmiotów;
  • bieżącą obsługa spółek i innych podmiotów (przygotowywanie umów handlowych pod kątem maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta, przygotowywanie uchwał organów, regulaminów, kontraktów menadżerskich)
  • prawny audyt spółek i innych podmiotów;
  • obsługa transakcji nabycia udziałów lub akcji, majątku przedsiębiorstw lub ich części;
  • negocjacje z kontrahentami Klienta.
Zapraszamy do kontaktu z kancelarią