Specjalizacje

Prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych

  • analiza materiałów prasowych oraz reklam przed publikacją pod względem zagrożeń prawnych;
  • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych oraz przygotowywanie wniosków o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych;
  • dochodzenie roszczeń (majątkowych i niemajątkowych) związanych z naruszeniem dóbr osobistych Klientów;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących publikacji sprostowań i odpowiedzi oraz reprezentowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych dotyczących spraw o zniewagę i zniesławienie;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach toczących się w tzw. trybie wyborczym.
Zapraszamy do kontaktu z kancelarią