Specjalizacje

Prawo obrotu nieruchomościami

  • pomoc prawna przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości;
  • kompleksowy audyt owych stanu prawnego nieruchomości;
  • przygotowywanie umów związanych z obrotem nieruchomościami, w tym opracowywanie umów pośrednictwa, przedwstępnych, warunkowych, z uwzględnieniem zabezpieczenia wierzytelności, obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (hipoteka, użytkowanie, służebności itp.);
  • doradztwo w zakresie najmu, podnajmu, dzierżawy nieruchomości;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w tym wieczystoksięgowych w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami.
Zapraszamy do kontaktu z kancelarią