Specjalizacje

Finanse i bankowość

  • bieżące doradztwo dla banków, zakładów ubezpieczeń i firm leasingowych;
  • obsługa domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych;
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących problemów z zakresu prawa bankowego i finansowego;
  • doradztwo i prowadzenie negocjacji w transakcjach udzielania kredytów przez banki oraz ustanawiania ich prawnych zabezpieczeń;
  • doradztwo w toku nabywania i zbywania wierzytelności;
  • doradztwo w zakresie umów instrumentów finansowych, w tym pochodnych.
Zapraszamy do kontaktu z kancelarią