Specjalizacje

Reprywatyzacja

  • kompleksowa pomoc prawna zmierzająca do odzyskania nieruchomości, ruchomości albo uzyskania odszkodowania z tytułu utraty majątków po 1944 r. w związku z reformą rolną, nacjonalizacją lasów, nacjonalizacją przemysłu, zarządem przymusowym, wywłaszczeniami itp., jak również kompleksowa pomoc w realizacji uprawnień zabużańskich oraz związanych z gruntami warszawskimi;
  • analiza prawna dokumentacji pod kątem możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych;
  • audyt stanu prawnego nieruchomości pod kątem możliwych roszczeń reprywatyzacyjnych;
  • poszukiwanie i analiza dokumentacji źródłowej m. in. w księgach wieczystych, organach administracji publicznej i archiwach;
  • reprezentacja Klientów we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowych przed wszelkimi instancjami w Polsce. 
Zapraszamy do kontaktu z kancelarią