Specjalizacje

Prawo karne i karne skarbowe

  • doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze oraz skarbowe;
  • doradztwo w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym;
  • doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności karnej z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń prawa własności przemysłowej, praw autorskich.
Zapraszamy do kontaktu z kancelarią