Specjalizacje

Prawo autorskie i własności intelektualnej

  • kwalifikacja materiałów z punktu widzenia prawa autorskiego, w tym ocena przywłaszczeń autorstwa (plagiatów);
  • zagadnienia dotyczące korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego;
  • reprezentacja twórców i artystów w negocjowaniu umów z producentami i wydawcami;
  • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje kontraktów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych;
  • zastępstwo prawne w zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi;
  • prawne zagadnienia dotyczące zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi;
  • opracowywanie regulaminów korzystania z praw własności intelektualnej w instytucjach naukowych oraz procedur ochrony;
  • audyty w zakresie legalności korzystania z praw własności intelektualnej;
  • doradztwo w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych w procedurach krajowych i międzynarodowych.
Zapraszamy do kontaktu z kancelarią