Zespół

Partnerzy

Krzysztof Gotkowicz

Krzysztof Gotkowicz

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego, handlowego, w tym bankowego, administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych. 

 

Adwokat Krzysztof Gotkowicz posiada ogromne doświadczenie w stałej obsłudze przedsiębiorstw, w tym również w zakresie obsługi banków i innych podmiotów działających na rynku kapitałowym. 

 

Praktyka zawodowa adwokata Krzysztofa Gotkowicza obejmuje także reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi i powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Trybunałami Międzynarodowymi.   

Bogusław Kosmus

Bogusław Kosmus

Adwokat, doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, w tym karnego gospodarczego, prasowego i reprywatyzacji.

 

Bogusław Kosmus jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego oraz autorem licznych publikacji dotyczących tej problematyki, w tym komentarza do prawa prasowego i monografii "Sprostowanie i odpowiedź prasowa". Prowadzi również szereg spraw z zakresu prawa prasowego oraz o ochronę dóbr osobistych.

 

Preferencje zawodowe adwokata Bogusława Kosmusa koncentrują się także wokół zagadnień prawa gospodarczego oraz spraw związanych ze zwrotem nieruchomości w związku z ich nacjonalizacją albo przejęciem w wyniku reformy rolnej.

 

Grzegorz Kuczyński

Grzegorz Kuczyński

Adwokat, doktor nauk prawnych, specjalista prawa handlowego, autorskiego i własności intelektualnej, sportowego, procesów inwestycyjnych oraz prawa obrotu nieruchomościami. Autor komentarza do prawa prasowego. 

 

Bogate doświadczenie i wiedza adwokata Grzegorza Kuczyńskiego, nie tylko w zakresie stricte prawnym, ale i biznesowym, stanowią niewątpliwy atut dla przedsiębiorców. 

 

Adwokat Grzegorz Kuczyński był członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, aktualnie jest wiceprzewodniczącym Rady Polskiej Agencji Antydopingowej. 

Łukasz Labuda

Łukasz Labuda

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, administracyjnego oraz procesu inwestycyjnego, w tym prawa budowlanego.

 

Adwokat Łukasz Labuda ma bogate doświadczenie w stałej obsłudze przedsiębiorstw, a także w prowadzeniu procesów sądowych. W czasie swojej  kariery zawodowej zajmował się całym przekrojem spraw z zakresu reprywatyzacji, w wyniku czego uzyskał na rynku niekwestionowany statut jednego z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie.

Krzysztof Kufel

Krzysztof Kufel

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego, w tym również obrotu nieruchomościami. 

 

Krzysztof Kufel może wykazać się bogatym doświadczeniem w stałej obsłudze przedsiębiorstw. Jego wiedza oraz ogromne doświadczenie w sprawach z zakresu zamówień publicznych są bezcenne dla naszych Klientów. Świetnie sprawdza się także w roli negocjatora.

Łukasz Syldatk

Łukasz Syldatk

Adwokat, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie papierów wartościowych jak również w prawie prasowym. Autor komentarza do prawa prasowego.

 

Adwokat Łukasz Syldatk realizuje także zadania związane z obsługą prawną inwestorów na rynku nieruchomości, na wszystkich etapach ich realizacji. Prowadzi stałą obsługę przedsiębiorstw, doradzając w ramach ich bieżącej działalności oraz reprezentacji w postępowaniach sądowych.

Aleksander Olszewski

Aleksander Olszewski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa pracy.

Adwokat Aleksander Olszewski posiada również bogate doświadczenie z zakresu prawa  ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, usług elektronicznych i ochrony własności intelektualnej.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się także reprezentacją klientów w sprawach przestępstw gospodarczych i nadużyć wewnątrzkorporacyjnych.

Adwokaci Radcowie Aplikanci

adw. Katarzyna Gbur

adw. Katarzyna Gbur

r.pr. Aleksandra Nowogórska

r.pr. Aleksandra Nowogórska

r. pr. Mikołaj Borowski

r. pr. Mikołaj Borowski

r. pr. Dominika Podróżna

r. pr. Dominika Podróżna

adw. Grzegorz Talewski

adw. Grzegorz Talewski

Sekretariat

Karolina Włoch

Karolina Włoch

Anna Biernaczyk

Anna Biernaczyk

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią